Takımımı Nasıl Motive Edebilirim?

Takımımı Nasıl Motive Edebilirim?

BAĞLILIK + MOTİVASYON
(Şirket içi eğitim) 

New York Times Çok Satanlar listesindeki yazarlar Chester Elton ve Adrian Gostick’in yazdığı, HRdergi tarafından Türkçe’ye kazandırılan “Beni Ne Motive Eder? Tutkularınızı işinize katın” kitabını ve Motivatör Değerlendirmesi™envanterini temel alan bu eğitim, katılımcıların şu konulardaki becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor: 

Bağlılık: Her bir çalışanın verimliliğini artıran faktörleri anlayarak bağlılık, innovasyon ve büyümeyi hızlandırabileceksiniz.

Hizalanma: Her çalışanın işi ile organizasyonun vizyon ve stratejisini bağlantılandırabileceksiniz.

İlişkiler: Kişilerin sinerjilerini, uyarı alanlarını ve benzersiz yönlerini anlayarak ekip uyumunu sağlayabileceksiniz.

Kariyer gelişimi: Çalışanlarla anlamlı ve esinlendirici diyaloglar kurarak kariyer patikasında nasıl ilerleyebilecekleri konusunda onları destekleyebileceksiniz.

Bu eğitimden neler edineceksiniz?
 
• Motivasyon neden önemli?

• Motivasyonun bağlılığa etkisi…

• Sizi ve ekip üyelerinizi güdüleyen spesifik motivatörler neler?

• Ekip üyelerimizle iletişimimiz ve ilişkilerimiz sırasında hangi motivasyonel önyargılarımız var?

• Ekibin motivasyonel farklılıklarını nasıl değerlendirmeli, bunlardan nasıl yararlanmalıyız?

• En yüksek enerji ve yaratıcı gücün ortaya çıkabilmesi için ekip üyelerinin motivatörleri ile sorumluluklarını nasıl hizalandırabiliriz?

• Kariyerinizde daha fazlasını başarmak ve tutkunuzu ateşlemek için basit ama güçlü bir yöntem olan İş Şekillendirme’yi nasıl kullanabilirsiniz?


 

Kimler Katılmalı : 

Ekip üyelerinin bağlılığını artırmayı, çalışanların spesifik motivatör ve kimliklerini bilmeyi, en iyi sonuçları elde edebilmek için her bir ekip üyesinin motivatörlerini ateşlemeyi, anlamlı kariyer sohbetleri yapabilmeyi, günlük yönetim uygulamalarına iş şekillendirmeyi dahil ederek iş tatmini ve verimliliği artırmayı amaçlayan Liderler, Kariyerlerinin kontrolünü eline almak için gereken bilgi ve becerilere sahip olmak isteyen Çalışanlar, Yöneticilerin ekip içi iletişimi artırmasına, motivasyonu ve bağlılığı yükseltmesine, çatışmayı en aza indirgemesine yönelik araçlar arayan Profesyoneller

Bu eğitimin şirketinize özel düzenlenmesini istiyorsanız lütfen Sinem Hancı (sinem@hrdergi.com) ile irtibata geçiniz.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz: +90 216 360 0 464 - info@beninemotiveeder.com