Bağlılık + Motivasyon Eğitimi

Takımımı Nasıl Motive Edebilirim?

BAĞLILIK + MOTİVASYON

8 Mart 2018, Wyndham Grand İstanbul Kalamış 
(09.30 - 16.00)


Katılım 15 kişi ile sınırlıdır. 

Takımımı nasıl motive ederim?

New York Times Çok Satanlar
listesindeki yazarlar Chester Elton ve Adrian Gostick’in yazdığı, HRdergi tarafından Türkçe’ye kazandırılan “Beni Ne Motive Eder? Tutkularınızı işinize katın” kitabını ve Motivatör Değerlendirmesi™ envanterini temel alan bu eğitim, katılımcıların şu konulardaki becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor: 

Bağlılık: Her bir çalışanın verimliliğini artıran faktörleri anlayarak bağlılık, innovasyon ve büyümeyi hızlandırabileceksiniz.

Hizalanma: Her çalışanın işi ile organizasyonun vizyon ve stratejisini bağlantılandırabileceksiniz.

İlişkiler: Kişilerin sinerjilerini, uyarı alanlarını ve benzersiz yönlerini anlayarak ekip uyumunu sağlayabileceksiniz.

Kariyer gelişimi: Çalışanlarla anlamlı ve esinlendirici diyaloglar kurarak kariyer patikasında nasıl ilerleyebilecekleri konusunda onları destekleyebileceksiniz.
 

Bu eğitimde ele alınacak konu başlıkları:

• Motivasyon neden önemli?
• Motivasyonun bağlılığa etkisi…
• En yüksek enerji ve yaratıcı gücün ortaya çıkabilmesi için ekip üyelerinin motivatörleri ile sorumluluklarını nasıl hizalandırabiliriz?
• Sizi ve ekip üyelerinizi güdüleyen spesifik motivatörler neler?
• Ekip üyelerimizle iletişimimiz ve ilişkilerimiz sırasında hangi motivasyonel önyargılarımız var?
• Ekibin motivasyonel farklılıklarını nasıl değerlendirmeli, bunlardan nasıl yararlanmalıyız?
• Kariyerimizde daha fazlasını başarmak ve tutkumuzu ateşlemek için basit ama güçlü bir yöntem olan İş Şekillendirme’yi nasıl kullanabiliriz?

Kimler katılmalı ?
 
Ekip üyelerinin bağlılığını artırmayı, çalışanların spesifik motivatör ve kimliklerini bilmeyi,en iyi sonuçları elde edebilmek için her bir ekip üyesinin motivatörlerini ateşlemeyi, anlamlı kariyer sohbetleri yapabilmeyi, günlük yönetim uygulamalarına iş şekillendirmeyi dahil ederek iş tatmini ve verimliliği artırmayı amaçlayan Liderler,
 
Kariyerlerinin kontrolünü eline almak için gereken bilgi ve becerilere sahip olmak isteyen Çalışanlar,

Yöneticilerin ekip içi iletişimi artırmasına, motivasyonu ve bağlılığı yükseltmesine, çatışmayı en aza indirgemesine yönelik araçlar arayan Profesyoneller
 
Eğitime Neler Dahil ?
 
Katılımcı çalışma kitabı
10 adet Motivatör Değerlendirmesi™ giriş kodu*
Takım Profili raporu örneği (Yöneticiler için)
İş Şekillendirme çalışması örneği (Bireyler için)

 

 

Eğitime katılmak için Büşra Demirbilek ile iletişime geçebilirsiniz. Eğitim broşürünü buraya tıklayarak pdf olarak indirebilebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz: +90 216 360 0 464 - info@beninemotiveeder.com